Psychoterapeuta - Zduńska Wola
GABINET PSYCHOTERAPII
W ZDUŃSKIEJ WOLI

NARKOMANIA

narkomania Uzależnienie od narkotyków, nazywane również narkomanią, to poważna choroba, na którą może zapaść każda osoba eksperymentująca z przyjmowaniem różnego rodzaju środków odurzających. Świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków jest wciąż dość niewielka, a tymczasem nieleczona narkomania jest schorzeniem postępującym, mogącym prowadzić nie tylko do wyniszczenia organizmu, ale w skrajnych przypadkach nawet do śmierci osoby uzależnionej.

Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych uzależnienia od narkotyków może być zmiana stylu bycia, ubierania się oraz znajomych. Takim metamorfozom mogą oczywiście towarzyszyć także inne objawy, takie jak chociażby oddalenie psychiczne, izolacja od rodziny, problemy w szkole/pracy, zaniedbywanie obowiązków, nagłe wyjścia z domu, wydawanie dużych sum pieniędzy.

Wraz z biegiem czasu, do wyżej wymienionych objawów narkomanii, mogą również dołączyć symptomy natury somatycznej uzależnienia od narkotyków. Osoby przyjmujące środki odurzające często cierpią z powodu nagłego spadku masy ciała, apatii, bezsenności, nagłych wybuchów agresji, a nawet narzekają na lęki i psychozy.

Skuteczne metody leczenia narkomanii

Leczenie narkomanii jest zazwyczaj procesem długotrwałym, obejmującym kilka sfer: fizyczną, psychiczną, moralną, a także społeczną. Jednym z pierwszych etapów kompleksowego leczenia uzależnienia od narkotyków jest najczęściej odtrucie organizmu, które ma na celu wyeliminowanie toksycznych substancji oraz przywrócenie utraconej na skutek nałogu równowagi biologicznej.

Aby leczenie narkomanii mogło przynieść właściwe efekty, w zasadzie powinno odbywać się w ośrodku spełniającym określone wymogi. Tzw. głód narkotykowy (zespół abstynencyjny) jest na tyle silnym odczuciem, że poradzenie sobie z nim indywidulanie jest niemal niemożliwe. Tylko specjalistyczna pomoc, nadzór lekarski i odpowiednie warunki są do tego odpowiednie. Leczenie metodą ambulatoryjną jest również skuteczne, natomiast wymaga od klienta wysokiej motywacji do utrzymania abstynencji pomiędzy spotkaniami.