Psychoterapeuta - Zduńska Wola

GABINET PSYCHOTERAPII
W ZDUŃSKIEJ WOLI

O NASZEJ PRACY

Psychoterapia jest specyficzną metodą leczenia i osiągania zmian w zakresie zdrowia psychicznego, samopoczucia, zachowania oraz funkcjonowania osobowości. Cele psychoterapii ukierunkowane są także czasem na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie ze stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi z ludźmi oraz współpracy i komunikowania się z otoczeniem. Często cele terapii skupiają się na pogłębieniu poznania siebie i rozwoju osobowości.

Psychoterapię definiuje się również jako zbiór technik leczących /metod leczenia/ lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt osoby (pacjenta) z osobą (terapeuty) oraz ich wzajemna relacja i aktywność. To właśnie odróżnia psychoterapię od leczenia czysto medycznego /farmakologicznego/. Dlatego teżelementem niezbędnym w terapii jest Twoje zaangażowanie i aktywny udział w leczeniu a nie jedynie bierne poddawanie się zabiegom leczniczym. To bardzo ważny warunek leczenia i zmiany.

OFERTA

Psychoterapia kierowana jest do wszystkich osób, które znalazły się w trudnym położeniu życiowym, przeżywają kryzys, czy doświadczyły sytuacji traumatycznej. Pomaga nie tylko osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne czy dolegliwości psychosomatyczne, ale każdej osobie, która napotkała w swoim życiu na trudność, z którą nie chce zostać sama. Psychoterapia to profesjonalna pomoc dla ludzi doświadczających cierpienia, dyskomfortu psychicznego.

Z drugiej strony terapia stanowi formę rozwoju. Pomaga tym, którzy doświadczają stagnacji życiowej, uczucia braku sensu. Psychoterapia pozwala na lepsze poznanie siebie, znalezienie celu w życiu, nadanie znaczenia swoim działaniom.

O NAS

Joanna Sawicz

Najwyższą wartością dla mnie jest życie, bycie szczęśliwym i wolność. To mnie inspiruje w mojej pracy z człowiekiem. Psychoterapia jest podróżą, której celem jest odkrywanie samego siebie. Poznawanie swojego potencjału, zasobów, a także ograniczeń i blokad. Dzięki szczególnej relacji terapeutycznej możesz poznać i zrozumieć siebie, byś mógł odpowiedzialnie i świadomie żyć. By być szczęśliwym.
Piotr Sawicz

Energię do pracy daje mi zaufanie, że każdy człowiek ma możliwość żyć tak, jak tego pragnie, w sposób, który da mu szczęście. Moim zadaniem jest wspieranie, pomoc w znajdywaniu skutecznych rozwiązań i dzielenie się wiedzą. Robię to, co robię, ponieważ takie działanie przynosi mi głęboką satysfakcję. Szanuję decyzję o podjęciu pracy nad sobą, gotowość do zmian.